เครื่องตีไข่ 5 ลิตร สีทอง

เครื่องตีไข่ 5 ลิตร สีทอง
รหัส : A23

1. ขนาด 30 x 40 x 48 เซนติเมตร
2. นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม
3. ตัวเครื่องประกอบมอเตอร์ ¼ HP
4. ถังตีไข่ กว้าง 9 นิ้ว สูง 7นิ้ว สามารถปรับความสูงของหม้อได้
5. 1 ถัง สามารถผสมได้ 1-2 กิโลกรัม
6. ระบบการทำงานของเครื่องใช้ระบบไฟฟ้า มีสวิตช์ควบคุมเปิด-ปิด
7. สามารถปรับระดับได้ถึง 3 ระดับ

12,770 บาท

จำนวน

เครื่องตีไข่ สินค้าทั้งหมด