เครืองบดเนือแชมป์ 22 พร้อมแท่น

เครืองบดเนือแชมป์ 22 พร้อมแท่น
รหัส : F25

1. ขนาด 50 x 32 x 77 เซนติเมตร

2. สามารถบดเนื้อ , หมู , พริก , กระเทียม อื่นๆได้

3. เหมาะสําหรับร้านอาหารทั่วไป โรงแรม ธุรกิจขนาดย่อม

4. โครงทําจากเหล็กพ่นสี ตัวบดเป็นเหล็กหล่อ 

5. อุปกรณ์บดสามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้

6. ลูกค้าสามารถประกอบมอเตอร์เองได้

2,910 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

บดเนื้อพร้อมแท่น สินค้าทั้งหมด