เครื่องบดเนือแชมป์ 12 พร้อมแท่น

เครื่องบดเนือแชมป์ 12 พร้อมแท่น
รหัส : F24

1. ขนาด 50 x 32 x 77 เซนติเมตร

2. สามารถบดเนือ , หมู , พริก , กระเทียม อืนๆได้

3. เหมาะสําหรับร้านอาหารทัวไป โรงแรม ธุรกิจขนาดย่อม

4. โครงทําจากเหล็กพ่นสี ตัวบดเป็นเหล็กหล่อ 

5. อุปกรณ์บดสามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้

6. ลูกค้าสามารถนําไปประกอบมอเตอร์เองได้

2,430 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

บดเนื้อพร้อมแท่น สินค้าทั้งหมด