เครื่องนวดแป้งเกลียว 10 กก.

เครื่องนวดแป้งเกลียว 10 กก.
รหัส : A26

1. ขนาด 71 x 45 x 85 เซนติเมตร
2. นํ้าหนัก 163 กก.
3. ตัวเครื่องส่วนบนหุ้มด้วยพลาสติก ส่วนฐานด้านล่างเป็นเหล็ก
4. ใน 1 ถัง สามารถทำได้ 12.5 กก. ขั้นต่ำ 3-4 กก.
5. อัตราการหมุนรอบมอเตอร์ต่ำสุด 120 เร็วสุด 230 รอบ/นาที
6. กำลังไฟ 220 โวลต์ 

22,570 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

เครื่องนวดแป้ง สินค้าทั้งหมด