เครื่องนวดแป้งเกลียว 5 กก.

เครื่องนวดแป้งเกลียว 5 กก.
รหัส : A25

1. ขนาด 63 x 38 x 75 เซนติเมตร
2. นํ้าหนัก 80 กก.
3. ตัวเครื่องส่วนบนหุ้มด้วยพลาสติก ส่วนฐานด้านล่างเป็นเหล็ก
4. ใน 1 ถัง สามารถทำได้ 5 กก.

14,410 บาท

จำนวน

เครื่องนวดแป้ง สินค้าทั้งหมด