เครืองตีไข่ 5 ลิตรสีขาว

เครืองตีไข่ 5 ลิตรสีขาว
รหัส : A28

1. ขนาด 26 x 35 x 46 เซนติเมตร 

2. รวมส่วนผสมได้ไม่เกิน 5 ลิตร หรือ 0.5 กิโลกรัม

4. ลูกค้าสามารถปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ตามอุปกรณ์ทีลูกค้าใช้

5. ในตัวเครืองมี 3 หัวตี (ตะกร้อ / ตะขอ / ใบพาย) 

6. เพือเป็นการถนอมเครือง ระหว่างเปลียนเกียร์ลูกค้าควรดับเครืองก่อน

9,750 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

เครื่องตีไข่ สินค้าทั้งหมด