เตาย่างไฟฟ้า รุ่น EBQ-102

เตาย่างไฟฟ้า รุ่น EBQ-102
รหัส : C18

1. ขนาดตัวเครื่อง 65 x 35 x 17 เซนติเมตร
2. ขนาดตะแกรงกว้าง 22 x ยาว 40 เซนติเมตร
3. เตาปิ้งย่างไฟฟ้าความความร้อนผ่านแท่งฮิตเตอร์ จึงทำให้ความร้อนสมํ่าเสมอ
4. ตัวและตะแกรงเครื่องทำจากสแตนเลส
5. มีถาดรองเศษอาหารด้านล่าง สามารถถอดนำมาทำความสะอาดได้
6. สามารถปิ้งอาหารได้สารพัดเมนู เช่น หมูปิ้ง หมูสเต๊ะ ลูกชิ้น บาบีคิว เห็ดย่าง เป็นต้น

3,880 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

เตาย่างผนึกแก้ว 1 หัวไฟฟ้า สินค้าทั้งหมด