เครื่องไสน้ำแข็งมือหมุนมังกรเหล็ก

เครื่องไสน้ำแข็งมือหมุนมังกรเหล็ก
รหัส : B20

1. ขนาด 30 x 26 x 58 เซนติเมตร
2. นํ้าหนัก 10.2 กิโลกรัม
3. ส่วนเฟืองมีจารบีเคลือบไว้หล่อลื่น ไม่ต้องทำความสะอาด
4. จะต้องใช้น้ำแข็งมือ ห้ามใช้น้ำแข็งยูนิค
5. สามารถทำความสะอาดส่วนที่โดนน้ำแข็งได้ปกติ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ถ้าเก็บไวในที่ชิ้นอาจจะเกิดสนิม
6. ถ้าเกิดสนิมสามารถใช้กระดาษทรายขัดคราบสนิมออกได้

1,720 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

เครืองไสน้ำแข็ง สินค้าทั้งหมด