ไอติมหลอด 40 หลอด

ไอติมหลอด 40 หลอด
รหัส : J1
1.ขนาดบรรจุ 40 หลอด

2.ตัวถังทาจากสแตนเลส
3.ขนาดความสูง 28.5 ซ.ม.2,570 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

ไอติมหลอด 40 หลอด สินค้าทั้งหมด