เครื่องโม่กรองแยกกากเล็ก FSM-100

เครื่องโม่กรองแยกกากเล็ก FSM-100
รหัส : L1

1.ขนาดตัวเครื่อง 25x70 ซม. น้าหนัก 37 กก.
2.ระบบการทางานแบบแยกกาก แยกน้า อัตโนมัติ เหมาะสาหรับผู้ประกอบการขายน้าเต้าหู้
3.เครื่องมีระบบหินโม่ ภายในตัว เครื่องทาน้าเต้าหู้ มีผ้ากรองกากถั่วเหลือง
4.สะดวกสบาย เครื่องทาน้าเต้าหู้ เครื่องทาน้ำเต้าหู้ แยกกาก ใช้งานง่ายเพียงแค่นาถั่วเหลืองที่แช่น้าเสร็จแล้ว ทยอยเทใส่ในตัวเครื่อง พร้อมทั้งค่อยๆเทน้าตาม ขณะที่เปิดให้เครื่องทางาน ตัวเครื่องก็จะทาการบดเมล็ดถั่ว พร้อมแยกในส่วนน้าและกากออกมาในคนละทิศทาง
5.ตัว เครื่องทาน้ำเต้าหู้ จะเป็นสแตนเลสทั้งตัว ทาให้มีความสะอาดได้ดีกว่าเหล็ก
6.การใช้งานไม่ยุ่งยาก ตัวเครื่องสามารถตั้งความละเอียดในการบดได้ เลือกได้ว่าต้องการให้น้าที่ออกมาข้นมากน้อยแค่ไหน
7.กาลังไฟ 220 โวลล์ มอเตอร์ขนาด 1 แรง
8.กาลังการผลิตได้ 10-20 กก/ชม.

8,040 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน

เครื่องโม่กรองแยกกากเล็ก PFS-100 สินค้าทั้งหมด