เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทเล็กๆ ผลิตเครื่องมือไม่กี่ชนิด ต่อมาได้ขยายบริษัทฯอออกไป โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเรื่อง ปัจจุบันได้ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องมือทำอาหารเพื่อใช้ในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร OTOP ฯลฯ พร้อมกับได้ส่งออกเครื่องมือไปยังหลายประเทศทั่วโลก